Skip to content

Hur ser Tempelhem på religion?

  Tempelhem är ”religionsneutralt” i den bemärkelsen att vi inte är kopplade till eller förespråkar någon speciell religion. Vi är inte heller ”emot religion” eller försöker övertyga någon att överge ett religiöst förhållningssätt till livet.

  Vi förespråkar alla människors rätt att gå sin egen väg och hitta och utöva sin egen tro, så länge det inte skadar någon annan.

  Vi tror att kärnan i alla religioner är en och samma. Vi tror på essensen bortom alla ord och koncept, bortom regler och strukturer, bortom speciella maträtter, symboler, kläder, ritualer och platser. Inte utan, men bortom.

  Vi tror att vi alla är del av en större helhet och att vi mår bra av att vara i kontakt med varandra på ett sätt där vi också känner oss förbundna och vill varandra väl, från djupet av våra hjärtan.

  Vi tror att allt är heligt och att det du gör i varje stund är din livsuppgift i just det ögonblicket. Oavsett om du diskar, dansar, städar, tar hand om barn eller skissar på en ny storslagen företagsidé. Vi tror att allt är precis som det ska vara och samtidig alltid kan utvecklas, förfinas och förbättras.

  Vi tror på varje människas unika förmåga att bidra till världen med gåvor som ingen annan någonsin kan ge på samma sätt. Vi tror på kraften i goda gärningar, goda intentioner och kärleksfulla viskningar, även när ingen är där och kan höra, se eller säga tack.

  Vi tror på att finnas där för varandra i vått och torrt, att se det vardagligt gudomliga och det storslaget mänskliga i varje annan människa du möter och att alltid, eller aldrig, be till någon större makt, varelse, energi, fantasiskapelse eller gud. Vad än du väljer att kalla eller inte kalla det som är ogreppbart, osynligt, oändligt och ända alltid närvarande i varje ögonblick som en stilla viskning i ditt hjärta om att allt är som det ska vara, även om det både kan kännas och se ut som den totala motsatsen på ytan.

  Under tankarnas virrvarr av vågor och stormar vilar alltid ett lugn, en storslagenhet och en helhet som kan hålla dig och hålla allt. Lugnt och tryggt. Torrt och helt, trots vågorna och stormen där ovanför. Kanske bor den plasten i ditt hjärta, även när det kan verka som att den inte existerar eller är oändligt långt borta.