Skip to content

Medveten inredning

Vad är medveten inredning?

Att inreda medvetet innebär att identifiera hur du vill leva och vilka drömmar, intentioner och känslor du vill ge näring till. Du väljer därefter färger, former, material, bilder och symboler utifrån det och skapar en harmonisk helhet som påverkar dig i din önskade riktning.

Här är frågor som hjälper dig att inreda medvetet. Ställ frågorna innan du sätter igång med inredningen och låt dem sedan guida dina beslut under processens gång.


8 Frågor för medveten inredning

  1. Vad i livet vill du bjuda in mer av?
  2. Vad är du redo att släppa taget om?
  3. Vad vill du göra mer av i din vardag?
  4. Vad vill du göra mindre av i din vardag?
  5. Vad drömmer du om i livet just nu?
  6. När och var känner du dig som mest i harmoni i ditt hem?
  7. Vilka känslor vill du att ditt hem ska bidra till i din vardag?
  8. Vilka färger, former, material, symboler, bilder etc bidrar till att ge dig mer av de här känslorna?

Genom att använda de här frågorna skapar du en miljö som är anpassad för att ge dig de allra bästa förutsättningarna att trivas i ditt hem, i din vardag och i det liv som är ditt.

Du undviker att dras med i inredningstrender, andras åsikter eller råd från experter som inte har kunskap om just dig och din livssituation. Istället låter du ditt hjärta leda vägen och du inreder på ett sätt som både påverkar dig på djupet och håller i längden.


Önskar du få vår hjälp?

Vi hjälper dig som vill ha en medvetet utformad inredning. Här kan du läsa mer om våra tjänster.