Skip to content

Individuella sessioner

Få sällskap även på den inre resan

Individuella sessioner med vägledning i meditation, mindfulness, The Work och existentiella samtal.

När & var?

Sessionerna bokas i samband med förändringen i ditt hem eller företagslokal (kan också bokas separat). De fungerar som ett stöd för den inre förändring som ofta katalyseras när du gör en större förändring i det yttre.

– En session är 75 min.
– Du väljer ett upplägg med 1, 3 eller 5 individuella sessioner.
– Hålls via videomöte eller fysiskt i ditt hem eller företagslokal.

Vad & hur?

Innehåll och upplägg anpassas utifrån var du är i livet och vad du vill stärka, ge näring åt eller släppa taget om. 

Fokus på ett verktyg
Under sessionerna kan du välja att ha fokus på ett av dessa verktyg:

– Meditation
– Mindfulness
– The Work
– Existentiella samtal

Kanske vill du lära dig meditera? Vara mer närvarande i vardagen? Få hjälp att hantera jobbiga tankar? Eller ha existentiella samtal om t.ex. meningen med livet, döden, utveckling, andlighet eller universum?

Fokus på en fråga
Du kan också välja att ha fokus på en fråga som känns viktig för dig i livet just nu. Exempelvis:

Hur kan jag leva lugnare och mer balanserat när jag börjar jobba igen efter en sjukskrivning?
Hur kan jag känna mer meningsfullhet i min vardag och hitta lustfyllda sätt att bidra till omvärlden?
Hur kan jag hitta acceptans för alla mina sidor och vara mig själv fullt ut även tillsammans med andra?
Hur kan jag ge mig själv kärlek i nuet samtidigt som jag öppnar upp för en ny relation med en partner?
Hur kan jag lyssna på mitt hjärta och gå min egen väg, trots samhällets normer och andras förväntningar?
– Vi använder då en kombination av flera olika verktyg för att ta oss an din fråga.

Sessionerna inleds med en kort guidad meditation för att hjälpa dig att landa i nuet och komma i djupare kontakt med lugnet och visdomen som alltid finns tillgängliga för dig när du stillar ditt sinne.

Nedan kan du läsa om Annas filosofi och erfarenhet av de olika verktygen.


Meditation & Mindfulness

Anna är utbildad instruktör i mindfulness vid Mindfulnesscenter i Stockholm och har lärt sig zenmeditation med vägledning av Zen Master Ama Samy vid meditationscentret Bodhi Zendo i Tamil Nadu, Indien.

Anna har mediterat regelbundet i ca 15 år och ser meditation som ett fantastiskt verktyg för att få kontakt med sina värderingar, sin inre kompass och sin djupaste längtan. Anna har erfarenhet från ett stort antal kurser och utbildningar inom meditation och mindfulness, hon kan vägleda t.ex. vipassana meditation, meditation med visualiseringar och mantran, gående meditation och musikmeditation i stillhet och i rörelse.

När det gäller träning i meditation och mindfulness förespråkar Anna enkelhet, mjukhet och kärlek mot sig själv i processen, snarare än att fokusera på invecklade tekniker och att hålla en strikt disciplin. Regelbundenhet i utövandet behövs för att få tydliga effekter i vardagen men det går att öva upp sin närvaro på många olika sätt.

Anna utformar processen så att den känns lustfylld och lättsam, inte som ett extra “borde” eller något som bara ska checkas av på att göra-listan. 


The Work

The Work (IBSR, Inquiry Based Stress Reduction) är en typ av meditation där du skriver ner och undersöker dina stressande tankar. Du ifrågasätter sen tankarna från en plats av inre stillhet och klarhet.

Metoden togs fram av amerikanskan Byron Katie på 80-talet i Arizona. Hon var då djup deprimerad, kraftigt överviktig och så rädd för livet och för sina egna tankar att hon sov med en laddad pistol under kudden. 

Katie var med om en livsomvälvande upplevelse i sitt hem där hon plötsligt fick en djup insikt om att hon inte är sina tankar och att tankar inte automatiskt är sanna. Hon upptäckte en enkel och konkret metod för att ifrågasätta sina tankar och komma i kontakt med den glädje, kärlek och visdom som alltid finns där under ytan, bortom tankarnas slöjor. 

Metoden går ut på att identifiera en stressande tanke, skiva ner den på papper och undersöka den med hjälp av 4 frågor och ett antal vändningar av orden och innebörden. Vid första anblicken kan metoden verka underlig, ovan och till och med provocerande enkel. Genom att ändå testa och få egna erfarenheter av resultaten är det svårt att undgå känslan av att The Work är en ovärderlig guldgruva till bredden fylld av skatter som sinnesro, inre frid och själslig läkning. 

Anna har genomfört ett stort antal The Work-processer och hon finner det djup meningsfullt att även lära ut och vägleda processen för andra. Innan processen med frågor och vändningar påbörjas så guidar Anna dig in i ett sinnestillstånd av lugn och öppenhet.


Existentiella samtal

Samtal för själen, om livets stora och viktiga frågor. Samtalen kan handla om alltifrån meningen med livet till kärlek och relationer, skam och skuld, förluster och förhållningssätt till döden, inre längtan, kontakt med värderingar och själens viskningar, att leva värderingsstyrt och att förhålla sig till livets oundvikliga upp- och nedgångar.

Kanske genomgår du nu en större förändring i livet och vill koppla dina val till vad som känns rätt och sant för dig i din innersta kärna? Kanske rullar din vardag på som vanligt men du längtar efter att fördjupa kontakten med dig själv och det som verkligen känns meningsfullt i livet? Kanske är det något du vill släppa tag om eller få mod att bjuda in?

Vi pratar helt enkelt om det som känns viktigt för dig just nu och ger frågorna tid, utrymme och närvaro. Vi lägger märke till vilka nya insikter, perspektiv och möjligheter som då vill dyka upp från själens djup för att plötsligt synas klart och tydligt – som reflektionerna på ytan av ett spegelblankt, stilla hav.