Skip to content

Vad är meningen med personliga ceremonier?

  Ceremonier har troligtvis utförts sedan mänsklighetens begynnelse. De har använts för att uppmärksamma viktiga händelser och förändringar i livet och för att ge kraft, styrka och hopp för att möta livets oundvikliga upp- och nedgångar. 

  I Sverige idag är ceremonier inte lika vanliga som i många andra kulturer och som de varit längre tillbaka i historien. Vi brukar nu samlas för ceremonier vid ett fåtal tillfällen under livet, som vid bröllop, dop och begravningar och ibland i samband med konfirmationer och examenshögtider. Men ceremonier i livet behöver inte alls vara begränsade till bara de tillfällena. 

  Ingen präst, imam eller annan religiös ledare eller guru behöver närvara. Du kan utföra en personlig ceremoni helt på egen hand, eller bjuda in dem som känns rätt för dig. Du kan själv känna in och välja vad ceremonin ska innehålla och du kan göra den precis hur enkel och lättsam eller storslagen och överdådig som du själv vill. 

  Huvudsaken är att den betyder något för dig. Att den berör något djupt inom dig och sänder budskap till din själ. Att den hjälper dig att leva livet i kontakt med dina värderingar och att den öppnar upp för mer kärlek och mindre rädsla i dina val. Med hjälp av en personlig ceremoni kan du blåsa liv i dina intentioner. Du kan ge utrymme för tacksamhet och du kan bli stärkt i din tillit till din egen förmåga och till livet. 

  Kanske vill du hålla en ceremoni i samband med att du flyttar, flyttar ihop med någon eller väljer att gå skilda vägar och separera från en tidigare livskamrat? Kanske passar en ceremoni när du börjar eller slutar ett jobb eller en utbildning? Kanske när du blivit frisk från en utmattning, en förkylning eller en tidigare livshotande sjukdom? 

  Kanske vill du hålla en ceremoni av tacksamhet när livet givit dig extra vackra gåvor? Kanske även när ett kapitel tar slut och du är fylld av sorg men samtidigt kan känna tacksamhet för det som varit? 

  Kanske har det inte hänt något särskilt alls i ditt liv på sistone men du längtar efter förändring, kärlek och äventyr? Kanske vill du bana väg för nya möjligheter att komma in och skaka om din regelbundna tillvaro? Eller kanske längtar du istället efter mer lugn och en plats att få landa på, känna dina hjärtslag och bara finnas till? 

  Då kan du använda ceremonier för att bjuda in det du önskar. Du kan sätta tydliga intentioner och sen utföra handlingar som får dig att öppna ditt hjärta för möjligheten att de är inom räckhåll och tillgängliga för dig. Att du är värd och värdig, att du vågar säga JA och att du får lov att ta emot. Att livet kan vara din vän och att ingen annan behöver få mindre när du får mer av kärlek, hopp och tro. 

  Du är menad att leva ett liv fyllt av förundran. Du är precis där du ska vara just nu och hela världens möjligheter finns tillgängliga för att stödja dina drömmar, intentioner och kommande målmedvetna steg. Personliga ceremonier kan hjälpa dig att bli påmind om det, närhelst du behöver.