Skip to content

Vad är inredning?

  För mig är inredning ett sätt att samskapa med naturen.

  Att leka med och kombinera de färger och former som världen skapat.

  Att låta ett rums förutsättningar och begränsningar föda fram kreativitet och oanade lösningar.

  Att inspireras av harmonin i naturen och att låta skönheten från levande växter, naturmaterial och organiska former få ta plats i våra hem och ge glädje och välmående i vår vardag.

  Att öppna upp för det naturliga flöde inom mig som vill skapa ordning och harmoni, plocka undan det som stör, organisera det som är stökigt och lyfta fram det som är vackert.

  Att vara i kontakt med livskraft, entusiasm och skaparglädje. Att lyssna till mitt innersta och att följa de impulser som får mig att vilja frambringa, uppleva och dela skönhet.