Skip to content

Vad är skönhet?

    Det går associera ordet skönhet med ytlighet och fåfänga. Tänka att skönhet handlar om jämförelse med andra eller om att försöka imponera, få uppmärksamhet eller bekräftelse utifrån.

    Ett helt annat förhållningssätt till skönhet är att det går att se i ALLT. I alla de unika former, färger och kombinationer som varje livsform och varje ting består av.

    ”Wabi-sabi” är en uråldrig japansk filosofi som handlar om att lära sig se den inneboende skönheten även i det som är ofärdigt, trasigt och ständigt föränderligt. Det kan handla om ett par rostiga spikar, flagnad målarfärg eller sprickor i en vas. Vad händer om du betraktar det med fullständig närvaro och öppenhet i sinnet?

    Hur skulle din vardag påverkas om du upptäckte att du ständigt är omgiven av skönhet?